Forord, innhold, mandat og grunnlag (2023)

Tjaelijh: 
Faglig analysegruppe
Kategorije: 
Jeatjah
Bæjhkoehtimmiejaepie: 
2023
Såarhte: 
Artihkele