Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller er en årlig publikasjon om kommentert samisk statistikk på en rekke ulike fagområder. Publikasjonen er en av få som gir en omfattende og overgripende oversikt over en rekke fagområder spesielt relevant for de som har behov for kunnskap om samiske forhold. I menyen til høyre finner man hvilke artikler som er publisert hittil.

Samiske tall forteller redigeres av Faglig analysegruppe for samisk statistikk som oppnevnes av kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Sametinget for fire år av gangen.

Analysegruppa ledes av Kevin Johansen fra Fylkesmannen i Nordland og de øvrige medlemmene er Snefrid Møllersen fra Helse Finnmark, Torkel Rasmussen fra Samisk høgskole, Iulie Aslaksen fra Statistisk Sentralbyrå og Per Tovmo fra NTNU.

Torunn Pettersen er koordinator for analysegruppa. Spørsmål, kommentarer og innspill om samisk statistikk kan sendes henne på e-post: Torunn.Pettersen@samiskhs.no.