Utdanningsnivå i SUF – området – økende kjønnforskjeller

Tjálle: 
Yngve Johansen
Kategorija: 
Skåvllå, åhpadibme
Almodimjahke: 
2008
Sládja: 
Artihkal

Kapitlet utdanning tar for seg utdanningsnivåene fordelt på grunnskolenivå, videregående skole nivå og utdanning på høgskole/universitetsnivå, relatert til årene 1993, 2002 og 2007. Dette gjøres i forhold til landsgjennomsnittet og sammenlignbare områder utenfor SUF – området. Frafallet i de ulike kategoriene ligger på mellom 2.7 og 3.7 prosent, men synes ikke å ha noen tendenser.