Rapportserien Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller inneholder kommentert samisk statistikk om utvalgte tema. De årlige rapportene kan ha relevans for alle som har behov for kunnskap om samiske forhold. Via menypunktet PUBLIKASJONER ovenfor finnes alle utgaver og enkeltartikler som er publisert hittil.

Rapportene sammenstilles av Faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppa ble etablert i 2007 av Sametinget og daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet i fellesskap. Oppdatert informasjon om analysegruppas formål og retningslinjer finnes på Kommunal- og distriktsdepartementets nettsted.

For inneværende fireårsperiode (2022-2026) har de fem medlemsinstitusjonene oppnevnt følgende representanter:

  • Sámi allaskuvla / Samisk høgskole: Inger Marie Gaup Eira, førsteamanuensis (vara: Line Aimee Kalak, høgskolelektor) 
  • Nord Universitet: Lars Kirkhusmo Pharo, professor og prodekan FOU (vara: Asbjørn Kolberg, forsker)
  • UiT Norges arktiske universitet: Eva Josefsen, professor (vara: Jan-Erik Henriksen, dosent)
  • Statistisk sentralbyrå (SSB): Christian Molstad, rådgiver (vara: Anders Sønstebø, seniorrådgiver)
  • Oslo Met – storbyuniversitetet: Cato Christensen, førsteamanuensis (vara: Mona Myran, kontorsjef)

For toårsperioden 2022-2024 har gruppa valgt Inger Marie Gaup Eira som leder og Lars Kirkhus Pharo nestleder.

Sekretariatet, som er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og oppfølging av analysegruppens arbeid, er lagt til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og består av Inger Anne Siri Triumf, Mai-Lis Eira og Sara Marit Ravdna O. Skum.

Kontaktinformasjon: