Samiske tall forteller 15

Čállit: 
Faglig analysegruppe for samisk statistikk
Kategoriija: 
Eará
Almmuhanjahki: 
2023
Šládja: 
Full rapport