Samiske tall forteller 15

Forfatter(e): 
Faglig analysegruppe for samisk statistikk
Kategori: 
Annet
Publikasjonsår: 
2023
Type: 
Full rapport