Samiske tall forteller 15

Tjaelijh: 
Faglig analysegruppe for samisk statistikk
Kategorije: 
Jeatjah
Bæjhkoehtimmiejaepie: 
2023
Såarhte: 
Full rapport